Tlačové správy

VÚDPaP chce efektívne riešiť problematiku extrémizmu

Zverejnené dňa: 21. 2. 2017

Na pôde VÚDPaP sa stretli zamestnanci VÚDPaP s poslancom Národnej rady SR a predsedom jej Zahraničného výboru, psychológom PhDr. Františkom Šebejom, CSc.

viac

Autor Pinf hier Ondrej Vrábel navštívil VÚDPaP

Zverejnené dňa: 17. 2. 2017

Dňa 15.2.2017, odborný tím Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie privítal na svojej pôde Ondreja Vrábela, 15 ročného študenta zo Senice, najmladšieho laureáta ocenenia Krištáľové krídlo v ...

viac

Edukácia zrakovo postihnutých

Zverejnené dňa: 13. 2. 2017

Zrakovo postihnutému jednotlivcovi môžeme pomáhať lepšie, ak si vieme predstaviť možnosti jeho vizuálneho vnímania. Vidieť svet očami zrakovo postihnutého vám umožní program Edukácia detí, žiakov a študentov ...

viac

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Zverejnené dňa: 3. 12. 2015

Dnes 3. decembra si pripomíname aká rôznorodá je naša spoločnosť – Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

viac

Tlačová správa z III.medzinárodnej konferencie v Senci

Zverejnené dňa: 18. 11. 2015

Pri „zlých“ deťoch by sa mal klásť dôraz na prevenciu

viac

Projekt KomposyT získal ocenenie na kongrese ITAPA 2015

Zverejnené dňa: 5. 11. 2015

www.minedu.sk

viac

VÚDPaP bodoval v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2015

Zverejnené dňa: 30. 9. 2015

Centrum Euroguidance, organizátor Národnej ceny kariérového poradenstva 2015, pôsobí pod Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

viac
«<12>»