Videogalérie

Verejne prístupné informačné videá k Národnému projetku Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

KomposyT na ITAPA 2015 - TA3

 

ITAPA: Projekt KomposyT (zdroj: TouchIT)

 

ITAPA: Projekt KomposyT

 

Moderná škola 2014

 

Moderná škola 2015