Hry pre chvíľu oddychu

V tejto časti nájdete:

- hru Semafor zameranú na lepšie poznanie seba a poznanie sveta práce, ktorá vám môže pomôcť pri zorientovaní sa, akým smerom sa môžete v budúcnosti uberať;

- hry na rozptýlenie sa počas školských prestávok (Studňa, Kocky).