Inklúzia

O krok bližšie k inklúzii

Autor/ka: Človek v tísni, Slovensko, CVEK

Publikácia zameraná predovšetkým na inkluzívne vzdelávanie

Rómovia a sociálny systém

Autori/ky: Michal Páleník a kol.

Vybraná kapitola z publikácie Sociálny systém skutočnosť a vízia.

Vybrané problémy začleňovania Rómov na trh práce

Autori/ky: Michal Páleník a kol.

Vybráná kapitola z publikácie Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko.