Kríza v triede

Násilie v škole

Autori/ky: PhDr. Jana Tholtová, Mgr. Monika Žufová, Alena Sučáková

Príručka „Násilie v škole“ je praktickou pomôckou pre učiteľov, ktorí sa rozhodli zlepšiť vzťahy v triednych skupinách a zvýšiť sociálne a komunikačné zručnosti detí.

 


 

Kyberšikanovanie - Workshop pre CPPPaP

Stiahnuť dotazník Kyberšikanovanie
Stiahnuť prezentáciu v PDF Kyberšikanovanie