Edukácia zrakovo postihnutých

Edukácia zrakovo postihnutých

Zrakovo postihnutému jednotlivcovi môžeme pomáhať lepšie, ak si vieme predstaviť možnosti jeho vizuálneho vnímania. Vidieť svet očami zrakovo postihnutého vám umožní program Edukácia detí, žiakov a študentov so zrakovým postihnutím, novinka medzi metodickými materiálmi na KomposyTe.

Autorom programu je PhDr. Ondrej Németh, PhD., ktorý pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a vytvoril ho v rámci výskumnej úlohy KEGA s názvom Podpora inovácií a vytvárania inkluzívneho prostredia vo vysokoškolskom vzdelávaní študentov so zdravotným znevýhodnením. Program funguje ako elektronická učebnica na pomoc pedagógom, odborníkom a rodičom zrakovo postihnutých detí. Okrem základných informácií o jednotlivých diagnózach, praktických tipoch pre výchovno – vzdelávací proces a odkazoch na rôzne odborné zdroje či užitočné www stránky, sú prínosom programu najmä animácie, ktoré umožňujú vidieť svet očami zrakovo postihnutých.

Program nájdete v časti Pre odborníkov/Špeciálnopedagogická činnosť/Metodické materiály/Pedagogika zrakovo postihnutých.

Ak chcete spustiť program hneď teraz, kliknite SEM

Zverejnené dňa: 13. 2. 2017

späť na zoznam