Základná škola s MŠ Šintava, Mierové nám. 10

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Mierové nám. 10, 92551 Šintava
WWW:
E-Mail: martin.bodis@pobox.sk
Telefón: 317892434
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037840517
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Hercegová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Šintava, Mierové nám. 10
fotka
PaedDr. Martin Bodis
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Šintava, Mierové nám. 10