Základná škola s MŠ Šoporňa, Komenského 133

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Komenského 133, 92552 Šoporňa
WWW:
E-Mail: riaditel@zssoporna.sk
Telefón: 317874286
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036080519
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Blahová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Šoporňa, Komenského 133
fotka
Mgr. Elena Holbíková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Šoporňa, Komenského 133