Základná škola s MŠ VJM Tomášikovo, Hlavná 4

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hlavná 4, 92504 Tomášikovo
WWW:
E-Mail: anitahrvt@gmail.com
Telefón: 317855290
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036090361
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrea Hagonyová-Šipekyová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ VJM Tomášikovo, Hlavná 4
fotka
Mgr. Anita Horváth
Riaditeľ
Základná škola s MŠ VJM Tomášikovo, Hlavná 4