ZŠ s MŠ s VJM Veľká Mača, Školský objekt č.888

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školský objekt č.888, 92532 Veľká Mača
WWW:
E-Mail: szilvia.narancsik@post.sk
Telefón: 317858123
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036080501
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Mária Halásová
Výchovný poradca
ZŠ s MŠ s VJM Veľká Mača, Školský objekt č.888
fotka
Mgr. Sylvia Narancsíková
Výchovný poradca, Riaditeľ
ZŠ s MŠ s VJM Veľká Mača, Školský objekt č.888