Základná škola Vinohrady nad Váhom, Vinohrady nad Váhom 347

Typ: Základná škola
Adresa: Vinohrady nad Váhom 347, 92555 Vinohrady nad Váhom
WWW:
E-Mail: riaditel@zsvinohradynadvahom.sk
Telefón: 317899221
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037840592
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Viera Kloknerová
Výchovný poradca
Základná škola Vinohrady nad Váhom, Vinohrady nad Váhom 347
fotka
Mgr. Iveta Labajová
Riaditeľ
Základná škola Vinohrady nad Váhom, Vinohrady nad Váhom 347