Základná škola s MŠ Zemianske Sady, Zemianske Sady 162

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Zemianske Sady 162, 92554 Zemianske Sady
WWW:
E-Mail: riaditel@zszemsady.edu.sk
Telefón: 317861128
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037838415
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Zuzana Vaňová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Zemianske Sady, Zemianske Sady 162
fotka
PaedDr. Gabriela Kohýlová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Zemianske Sady, Zemianske Sady 162