Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď, Ulica Komenského 1227/8

Typ: Základná škola
Adresa: Ulica Komenského 1227/8, 92601 Sereď
WWW:
E-Mail: riaditel@zspohsered.edu.sk
Telefón: 317897550
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037840509
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Alena Krivošíková
Výchovný poradca
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď, Ulica Komenského 1227/8
fotka
Mgr. Zuzana Súdinová
Riaditeľ
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď, Ulica Komenského 1227/8