Základná škola Hlohovec, M. R. Štefánika 30

Typ: Základná škola
Adresa: M. R. Štefánika 30, 92001 Hlohovec
WWW:
E-Mail: jednotka@zshlohovec.edu.sk
Telefón: 337331531
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036080403
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miloš Škrabák
Riaditeľ
Základná škola Hlohovec, M. R. Štefánika 30
fotka
Mgr. Anna Obrátilová
Výchovný poradca
Základná škola Hlohovec, M. R. Štefánika 30