Základná škola s MŠ Madunice, Železničná 102

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Železničná 102, 92242 Madunice
WWW:
E-Mail: skola@zsmadunice.edu.sk
Telefón: 337431126
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036080438
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ladislav Škrabák
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Madunice, Železničná 102
fotka
Mgr. Katarína Barlová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Madunice, Železničná 102