Základná škola s MŠ Pastuchov, Pastuchov 210

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Pastuchov 210, 92063 Pastuchov
WWW:
E-Mail: zs.ms.pastuchov@gmail.com
Telefón: 337449577
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036080489
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Šimunová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Pastuchov, Pastuchov 210
fotka
Mgr. Monika Hlavnová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Pastuchov, Pastuchov 210