Základná škola Z. Kodálya s VJM Galanta, Švermova 8

Typ: Základná škola
Adresa: Švermova 8, 92401 Galanta
WWW:
E-Mail: galkod@inmail.sk
Telefón: 031 / 7802742, 7802743
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036080527
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Hajnalka Oláh
Riaditeľ
Základná škola Z. Kodálya s VJM Galanta, Švermova 8