Základná škola M. Borsosa s VJM Veľké Úľany, Štefana Majora 8

Typ: Základná škola
Adresa: Štefana Majora 8, 92522 Veľké Úľany
WWW:
E-Mail: zsborsos@stonline.sk
Telefón: 031 / 7020475
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036090379
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Vajdová
Riaditeľ
Základná škola M. Borsosa s VJM Veľké Úľany, Štefana Majora 8