Základná škola Čierny Brod, Hlavná 148

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 148, 92508 Čierny Brod
WWW:
E-Mail: zsciernybrod@stonline.sk
Telefón: 031 / 7848245
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037836722
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. František Darázs
Riaditeľ
Základná škola Čierny Brod, Hlavná 148