Základná škola Pata, Školská 240

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 240, 92553 Pata
WWW:
E-Mail: zspata240@gmail.com
Telefón: 031 / 7860128
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037838393
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslav Antala
Riaditeľ
Základná škola Pata, Školská 240