Základná škola s MŠ s VJM Mostová, Mostová 210

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Mostová 210, 92507 Mostová
WWW:
E-Mail: hidaskurt-ai@mail.t-com.sk
Telefón: 031 / 7848184, 0908684600
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037840576
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Kristián Vankó
Riaditeľ
Základná škola s MŠ s VJM Mostová, Mostová 210