Základná škola s MŠ Veľký Grob, Hlavná 382

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hlavná 382, 92527 Veľký Grob
WWW:
E-Mail: vgrob@zsvgrob.edu.sk
Telefón: 031 / 7846131
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037840631
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Janka Brinzová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Veľký Grob, Hlavná 382