Základná škola s MŠ Kráľov Brod, Salibská 6

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Salibská 6, 92541 Kráľov Brod
WWW:
E-Mail: zskbrod@gmail.com
Telefón: 031 / 7780018
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 042286441
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Pappová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Kráľov Brod, Salibská 6