Základná škola s VJM Čierna Voda, Čierna Voda 22

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Čierna Voda 22, 92506 Čierna Voda
WWW:
E-Mail: zsciernavoda@gmail.com
Telefón: 031 / 7848326
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710055870
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Priska Horváthová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Čierna Voda, Čierna Voda 22