Základná škola s VJM Čierny Brod, Hlavná 148

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 148, 92508 Čierny Brod
WWW:
E-Mail: aivizkelet@freemail.hu
Telefón: 031 / 7848255, 0904571885
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710055889
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Natália Egriová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Čierny Brod, Hlavná 148