Základná škola s VJM Dolné Saliby, Dolné Saliby 122

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Dolné Saliby 122, 92502 Dolné Saliby
WWW:
E-Mail: alapiskola@dolnesaliby.sk
Telefón: 031 / 7853225
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710055927
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrea Katonová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Dolné Saliby, Dolné Saliby 122