Základná škola Dolné Saliby, Dolné Saliby 19

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Dolné Saliby 19, 92502 Dolné Saliby
WWW:
E-Mail: zsdolnesaliby@post.sk
Telefón: 031 / 7853210
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710055935
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Adriana Karsayová
Riaditeľ
Základná škola Dolné Saliby, Dolné Saliby 19