Základná škola s MŠ Dolný Chotár, Hlavná 94

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hlavná 94, 92541 Dolný Chotár
WWW:
E-Mail: zs.dchotar@centrum.sk
Telefón: 031 / 7780520
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710055943
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Pappová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dolný Chotár, Hlavná 94