Základná škola s MŠ VJM Matúškovo, Hájska 744

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hájska 744, 92501 Matúškovo
WWW:
E-Mail: skola@zsmmatuskovo.edu.sk
Telefón: 031 / 7826663
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710055978
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Tibor Ledneczký
Riaditeľ
Základná škola s MŠ VJM Matúškovo, Hájska 744