Základná škola s VJM Kajal, Hlavná 33

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 33, 92592 Kajal
WWW:
E-Mail: futoova.maria@zoznam.sk
Telefón: 0915702676
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710056001
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mária Futóová
Riaditeľ
Základná škola s VJM Kajal, Hlavná 33