Základná škola Jerguša Ferka Košúty, Košúty 27

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Košúty 27, 92509 Košúty
WWW:
E-Mail: zskosuty@zskosuty.edu.sk
Telefón: 031 / 7849124
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710056036
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Andrea Vojteková
Riaditeľ
Základná škola Jerguša Ferka Košúty, Košúty 27