Základná škola Pusté Sady, Pusté Sady 43

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Pusté Sady 43, 92554 Pusté Sady
WWW:
E-Mail: obecpustesady@mail.t-com.sk
Telefón: 031 / 7861155
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710056095
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ivana Zacharová
Riaditeľ
Základná škola Pusté Sady, Pusté Sady 43