Základná škola Jána Majku Dolná Streda, Jána Majku 695

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Jána Majku 695, 92563 Dolná Streda
WWW:
E-Mail: zrkpadnv@stonline.sk
Telefón: 031 / 7893807, 0905405582
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710056133
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Carmen Delinčáková
Riaditeľ
Základná škola Jána Majku Dolná Streda, Jána Majku 695