Základná škola Topoľnica, Hlavná 2

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 2, 92592 Topoľnica
WWW:
E-Mail: zbergendiova@zstopolnica.edu.sk
Telefón: 031 / 7811254
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710056141
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Bergendiová
Riaditeľ
Základná škola Topoľnica, Hlavná 2