Základná škola Váhovce, Hlavná 428

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 428, 92562 Váhovce
WWW:
E-Mail: skola@zsvahovce.edu.sk
Telefón: 031 / 7898374
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710056150
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Juliana Szecsényiová
Riaditeľ
Základná škola Váhovce, Hlavná 428