Základná škola Veľká Mača, Hlavná 888

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 888, 92532 Veľká Mača
WWW:
E-Mail: annastasjakova@centrum.sk
Telefón: 031 / 7858417
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710056168
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Stašjaková
Riaditeľ
Základná škola Veľká Mača, Hlavná 888