Základná škola s VJM Vozokany, Hlavná 35

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 35, 92505 Vozokany
WWW:
E-Mail: zsvozokany@gmail.com
Telefón: 031 / 7855254
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710056184
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Tončková
Riaditeľ
Základná škola s VJM Vozokany, Hlavná 35