Základná škola Jánovce, Hlavná 20

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 20, 92522 Jánovce
WWW:
E-Mail: obecjanovce@gmail.com
Telefón: 031 / 7878822
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710092662
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mária Prokopová
Riaditeľ
Základná škola Jánovce, Hlavná 20