Špeciálna základná škola Jelka, Školská 399

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Školská 399, 92523 Jelka
WWW:
E-Mail: szsjelka@stonline.sk
Telefón: 031 / 7876446
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 042286425
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Marta Habánová
Riaditeľ
Špeciálna základná škola Jelka, Školská 399