Základná škola s MŠ Siladice, Siladice 187

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Siladice 187, 92052 Siladice
WWW:
E-Mail: dzskola@gmail.com
Telefón: 033 / 7445137, 7445229
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036090221
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dana Kováčiková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Siladice, Siladice 187