Základná škola Žlkovce, Žlkovce 250

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Žlkovce 250, 92042 Žlkovce
WWW:
E-Mail: zszlkovce@stonline.sk
Telefón: 033 / 7434159, 0905774067
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 710058179
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Peter Kosák
Riaditeľ
Základná škola Žlkovce, Žlkovce 250