CPPPaP Bardejov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Štefánikova 8, 8501 Bardejov
E-Mail: centrum@cpppap-bardejov.sk
Telefón: 054/4724928
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37880233
037873539
Základná škola Bardejov, Komenského 23 
054 / 4722383, 0904823167 
Detail
37873971
Základná škola Bardejov, Námestie arm. gen. L. Svobodu 16 
054/4746271 
Detail
037874021
Základná škola Bardejov, Wolkerova 10 
0544723308 
Detail
037876953
Základná škola Chmeľová, Chmeľová 136 
054 / 4798293 
Detail
037782487
Základná škola Kružlov, Kružlov 94 
054 4882571 
Detail
037873962
Základná škola Kurima, Družstevná 222 
054 739 11 10 
Detail
037873954
Základná škola Malcov, Malcov 16 
054/488 2123 
Detail
037873750
Základná škola Marhaň, Marhaň 115 
054 / 7393249 
Detail
037873938
Základná škola Raslavice, Toplianska 144 
054 / 4792229, 4754633 
Detail
37874012
ZŠ B. Krpelca Bardejov, Tarasa Ševčenka 3 
054/ 472 2129  
Detail
037783459
Súkromná ŠZŠ pri IZ Hertník, Hertník 85 
054 / 4791211 
Detail
17070511
Špec. základná škola Zborov, Školská 478 
054/4798312 
Detail
017070503
Základná škola s MŠ pri ZZ Bardejov, Bardejovské kúpele 13 
054 / 4746868, 0911196018 
Detail
031942733
Cirkevná spojená škola-CZŠ sv. Egídia Bardejov, Jiráskova 5 
054 / 4722848 
Detail
42079322
Spojená škola - ŠZŠ Bardejov, Pod papierňou 
054 /472 21 82 
Detail
042027136
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov, Majer 5 
054 / 4726311 
Detail
037874004
Základná škola s MŠ Bardejov, Pod Papierňou 1 
054/4723429 
Detail
037874039
Základná škola s MŠ Bardejov, Pod Vinbargom 1 
054 / 4723633 
Detail
042029210
Základná škola s MŠ bl. Zefyrína Bardejov, Poštárka 12 
054 / 4722467 
Detail
037874454
Základná škola s MŠ Gaboltov, Gaboltov 50 
054 / 4794123 
Detail
fotka
Mgr. Bernadeta Cifrová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Jana Geciová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Katarína Harňáková
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Ivana Lenártová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Lucia Mikulová
Psychológ
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Monika Onačilová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mária Sekerčáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov
fotka
Mgr. Tomáš Trembáč
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bardejov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Slávka Rybárová-Benková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bardejov