Základná škola s MŠ Červeník, Osloboditeľov 9

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Osloboditeľov 9, 92042 Červeník
WWW:
E-Mail: zssms@seznam.cz
Telefón: 337341137
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036090212
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Daniela Sláviková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Červeník, Osloboditeľov 9
fotka
Mgr. Júlia Vozáriková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Červeník, Osloboditeľov 9