CPPPaP Dunajská Streda

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hlavná 37/19, 92901 Dunajská Streda
E-Mail: ppp.ds@stonline.sk 
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 42160260
031825001
Cirkevná ZŠ sv. Jána apoštola s VJM Dunajská Streda, Trhovisko 1 
031 / 5523157 
Detail
031825389
Reformovaná základná cirkevná škola s VJM Dolný Štál, Hlavná 85 
031 / 5590418 
Detail
037836382
Základná škola L. Batthyánya-Strattmanna s VJM Horný Bar, Hlavná 45 
031 / 5597103 
Detail
036086576
Základná škola Á. Vámbéryho s VJM Dunajská Streda, Hviezdoslavova ul. 2094/2 
031 / 5525385 
Detail
036081078
Základná škola Dunajská Streda, Jilemnického ulica 204/11 
315509920 
Detail
36081086
Základná škola Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9 
315522337 
Detail
036086592
Základná škola Gabčíkovo, Komenského 1082/3 
031 / 5594136, 5595055 
Detail
036094111
Základná škola I. Illesházyho s VJM Nový Život, Nový Život 1 
031 / 5692467 
Detail
037836391
Základná škola J. Aranya s VJM Okoč, Hlavná 509/22 
031 / 5509688, 5509687 
Detail
036086584
Základná škola L. Amadéa s VJM Gabčíkovo, Komenského 1081/1 
031 / 5594115 
Detail
036094102
Základná škola Lehnice, Školská 840 
031 / 5586191 
Detail
037836447
Základná škola M. Korvína s VJM Dolný Štál, Hlavná 41/113 
031 / 5590230, 5509975 
Detail
036086568
Základná škola M.Bela Šamorín, Kláštorná 4 
031 / 5622198, 5622049 
Detail
037836421
Základná škola s VJM Baka, Baka 351 
315594738 
Detail
36086789
Základná škola s VJM Dunajská Streda, Komenského ulica 1219/1 
315523893 
Detail
36081019
Základná škola s VJM Dunajská Streda, Školská ulica 936/1 
315520052 
Detail
036094137
Základná škola s VJM Holice, Póšfa 82 
031 / 5545130 
Detail
36081094
Základná škola s VJM Horná Potôň, Hlavná 120 
315543357 
Detail
710055633
Základná škola s VJM Kostolné Kračany, Šipošovské 514 
031 / 5514174 
Detail
036094099
Základná škola s VJM Lehnice, Školská 116 
031 / 5586128, 0904174415 
Detail
fotka
Mgr. Dávid Ágh
Psychológ
CPPPaP Dunajská Streda
fotka
Mgr. Malvína Bereznaiová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Dunajská Streda
fotka
Mgr. Angelika Hencze
Psychológ
CPPPaP Dunajská Streda
fotka
Andrea Horváth Molnár
Psychológ
CPPPaP Dunajská Streda
fotka
Mgr. Miriam Johancsiková
Psychológ
CPPPaP Dunajská Streda
fotka
Mgr. Eva Krippelová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Dunajská Streda
fotka
Mgr. Marta Jefferies Makki
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Dunajská Streda
fotka
Mgr. Frida Molnár
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dunajská Streda, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Katarína Mrázová
Psychológ
CPPPaP Dunajská Streda
fotka
Mgr. Darina Dlhá
Psychológ
CPPPaP Dunajská Streda
fotka
Mgr. Marta Somogyiová
Psychológ
CPPPaP Dunajská Streda
fotka
Mgr. Hilda Czajlíková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Dunajská Streda