CPPPaP Galanta

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hodská 2352/62, 92481 Galanta
E-Mail: pppgalanta@psychology.sk
Telefón: 031/7805614
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 42160286
00180645
Špeciálna ZŠ s VJM Tomášikovo, Tomášikovo 3 
031/785 52 81 
Detail
036094234
Spojená škola Sládkovičovo, Školská 1087 
317842020 
Detail
35630027
Spojená škola Sládkovičovo, Školská 212 
0918/767166 
Detail
037836714
Základ.škola s MŠ s VJM Horné Saliby, Hlavná 299 
317852200 
Detail
037838431
Základ.škola s MŠ s VJM Trstice, Školská 647 
031 / 7782236 
Detail
710055943
Základná škola s MŠ Dolný Chotár, Hlavná 94 
031 / 7780520 
Detail
037836692
Základná škola s MŠ Horné Saliby, Hlavná 299 
317852232 
Detail
042286441
Základná škola s MŠ Kráľov Brod, Salibská 6 
031 / 7780018 
Detail
037840576
Základná škola s MŠ s VJM Mostová, Mostová 210 
031 / 7848184, 0908684600 
Detail
037840517
Základná škola s MŠ Šintava, Mierové nám. 10 
317892434 
Detail
036080519
Základná škola s MŠ Šoporňa, Komenského 133 
317874286 
Detail
037838377
Základná škola s MŠ Trstice, Školská 647 
031 / 7782478, 0918695142 
Detail
037840631
Základná škola s MŠ Veľký Grob, Hlavná 382 
031 / 7846131 
Detail
710055978
Základná škola s MŠ VJM Matúškovo, Hájska 744 
031 / 7826663 
Detail
036090361
Základná škola s MŠ VJM Tomášikovo, Hlavná 4 
317855290 
Detail
037838415
Základná škola s MŠ Zemianske Sady, Zemianske Sady 162 
317861128 
Detail
036080501
ZŠ s MŠ s VJM Veľká Mača, Školský objekt č.888 
317858123 
Detail
036094218
ZŠ S.Petöfiho s MŠ VJM Sládkovičovo, Fučíkova 425 
031784 26 12 
Detail
710055935
Základná škola Dolné Saliby, Dolné Saliby 19 
031 / 7853210 
Detail
710056133
Základná škola Jána Majku Dolná Streda, Jána Majku 695 
031 / 7893807, 0905405582 
Detail
fotka
Mgr. Margita Majcherová PhD.
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Viera Durišová
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Tatiana Janusová
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Maroš Majko PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Galanta, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Linda Petrufková
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
Mgr. Daniela Polednáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Miroslava Vašková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Galanta
fotka
Mgr. Zuzana Korytárová
Psychológ
CPPPaP Galanta