CPPPaP Galanta

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hodská 2352/62, 92481 Galanta
E-Mail: pppgalanta@psychology.sk
Telefón: 031/7805614
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 42160286
034003304
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, Komenského 3064/41 
317895745 
Detail
037838385
Základná škola Abrahám, Školská 4 
317857239 
Detail
037836722
Základná škola Čierny Brod, Hlavná 148 
031 / 7848245 
Detail
037838407
Základná škola Galanta, Mierová 1454/10 
317822122 
Detail
037838440
Základná škola Galanta, Štefánikova 745/01 
317012701 
Detail
037838423
Základná škola Galanta, Štvrť SNP 1415/49 
317804137 
Detail
037840509
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď, Ulica Komenského 1227/8 
317897550 
Detail
037836684
Základná škola Jelka, Školská 399/1 
317876104 
Detail
036090379
Základná škola M. Borsosa s VJM Veľké Úľany, Štefana Majora 8 
031 / 7020475 
Detail
037838393
Základná škola Pata, Školská 240 
031 / 7860128 
Detail
036086681
Základná škola Pusté Úľany, Hlavná 86 
317845111 
Detail
036094242
Základná škola s VJM Jelka, Školská 399/1 
317876103 
Detail
036090352
Základná škola s VJM Váhovce, Hlavná 428 
317898216 
Detail
037839918
Základná škola Sereď, Ulica Fándlyho 763/7A 
317892110 
Detail
036094226
Základná škola Veľké Úľany, Š. Majora 560 
031 / 7878137 
Detail
037840592
Základná škola Vinohrady nad Váhom, Vinohrady nad Váhom 347 
317899221 
Detail
036080527
Základná škola Z. Kodálya s VJM Galanta, Švermova 8 
031 / 7802742, 7802743 
Detail
35629983
Špec. základná škola Galanta, Šafárikova 38 
031/7803838 
Detail
35630078
Špec. základná škola Sereď, Juraja Fándlyho 751 
031/701 68 41 
Detail
042286425
Špeciálna základná škola Jelka, Školská 399 
031 / 7876446 
Detail
00180645
Špeciálna ZŠ s VJM Tomášikovo, Tomášikovo 3 
031/785 52 81 
Detail
036094234
Spojená škola Sládkovičovo, Školská 1087 
317842020 
Detail
35630027
Spojená škola Sládkovičovo, Školská 212 
0918/767166 
Detail
037836714
Základ.škola s MŠ s VJM Horné Saliby, Hlavná 299 
317852200 
Detail
037838431
Základ.škola s MŠ s VJM Trstice, Školská 647 
031 / 7782236 
Detail
710055943
Základná škola s MŠ Dolný Chotár, Hlavná 94 
031 / 7780520 
Detail
037836692
Základná škola s MŠ Horné Saliby, Hlavná 299 
317852232 
Detail
042286441
Základná škola s MŠ Kráľov Brod, Salibská 6 
031 / 7780018 
Detail
037840576
Základná škola s MŠ s VJM Mostová, Mostová 210 
031 / 7848184, 0908684600 
Detail
037840517
Základná škola s MŠ Šintava, Mierové nám. 10 
317892434 
Detail
036080519
Základná škola s MŠ Šoporňa, Komenského 133 
317874286 
Detail
037838377
Základná škola s MŠ Trstice, Školská 647 
031 / 7782478, 0918695142 
Detail
037840631
Základná škola s MŠ Veľký Grob, Hlavná 382 
031 / 7846131 
Detail
710055978
Základná škola s MŠ VJM Matúškovo, Hájska 744 
031 / 7826663 
Detail
036090361
Základná škola s MŠ VJM Tomášikovo, Hlavná 4 
317855290 
Detail
037838415
Základná škola s MŠ Zemianske Sady, Zemianske Sady 162 
317861128 
Detail
036080501
ZŠ s MŠ s VJM Veľká Mača, Školský objekt č.888 
317858123 
Detail
036094218
ZŠ S.Petöfiho s MŠ VJM Sládkovičovo, Fučíkova 425 
031784 26 12 
Detail
710055935
Základná škola Dolné Saliby, Dolné Saliby 19 
031 / 7853210 
Detail
710056133
Základná škola Jána Majku Dolná Streda, Jána Majku 695 
031 / 7893807, 0905405582 
Detail
710055960
Základná škola Janka Matušku Matúškovo, Hlavná 525 
031 / 7826673 
Detail
710092662
Základná škola Jánovce, Hlavná 20 
031 / 7878822 
Detail
710056036
Základná škola Jerguša Ferka Košúty, Košúty 27 
031 / 7849124 
Detail
710056010
Základná škola Kajal, Stará 161 
031 / 781 1259, 0915702675 
Detail
710056095
Základná škola Pusté Sady, Pusté Sady 43 
031 / 7861155 
Detail
710055870
Základná škola s VJM Čierna Voda, Čierna Voda 22 
031 / 7848326 
Detail
710055889
Základná škola s VJM Čierny Brod, Hlavná 148 
031 / 7848255, 0904571885 
Detail
710055927
Základná škola s VJM Dolné Saliby, Dolné Saliby 122 
031 / 7853225 
Detail
710056001
Základná škola s VJM Kajal, Hlavná 33 
0915702676 
Detail
710056028
Základná škola s VJM Košúty, Košúty 27 
031 / 7849119 
Detail
fotka
Mgr. Margita Majcherová PhD.
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Viera Durišová
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Tatiana Janusová
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Maroš Majko PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Galanta, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Linda Petrufková
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
Mgr. Daniela Polednáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Miroslava Vašková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Galanta
fotka
Mgr. Zuzana Korytárová
Psychológ
CPPPaP Galanta