CPPPaP Galanta

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hodská 2352/62, 92481 Galanta
E-Mail: pppgalanta@psychology.sk
Telefón: 031/7805614
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 42160286
036086681
Základná škola Pusté Úľany, Hlavná 86 
317845111 
Detail
036094242
Základná škola s VJM Jelka, Školská 399/1 
317876103 
Detail
036090352
Základná škola s VJM Váhovce, Hlavná 428 
317898216 
Detail
037839918
Základná škola Sereď, Ulica Fándlyho 763/7A 
317892110 
Detail
036094226
Základná škola Veľké Úľany, Š. Majora 560 
031 / 7878137 
Detail
037840592
Základná škola Vinohrady nad Váhom, Vinohrady nad Váhom 347 
317899221 
Detail
036080527
Základná škola Z. Kodálya s VJM Galanta, Švermova 8 
031 / 7802742, 7802743 
Detail
35629983
Špec. základná škola Galanta, Šafárikova 38 
031/7803838 
Detail
35630078
Špec. základná škola Sereď, Juraja Fándlyho 751 
031/701 68 41 
Detail
042286425
Špeciálna základná škola Jelka, Školská 399 
031 / 7876446 
Detail
fotka
Mgr. Margita Majcherová PhD.
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Viera Durišová
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Tatiana Janusová
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Maroš Majko PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Galanta, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Linda Petrufková
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
Mgr. Daniela Polednáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Miroslava Vašková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Galanta
fotka
Mgr. Zuzana Korytárová
Psychológ
CPPPaP Galanta