CPPPaP Galanta

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hodská 2352/62, 92481 Galanta
E-Mail: pppgalanta@psychology.sk
Telefón: 031/7805614
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 42160286
034003304
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, Komenského 3064/41 
317895745 
Detail
037838385
Základná škola Abrahám, Školská 4 
317857239 
Detail
037836722
Základná škola Čierny Brod, Hlavná 148 
031 / 7848245 
Detail
037838407
Základná škola Galanta, Mierová 1454/10 
317822122 
Detail
037838440
Základná škola Galanta, Štefánikova 745/01 
317012701 
Detail
037838423
Základná škola Galanta, Štvrť SNP 1415/49 
317804137 
Detail
037840509
Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď, Ulica Komenského 1227/8 
317897550 
Detail
037836684
Základná škola Jelka, Školská 399/1 
317876104 
Detail
036090379
Základná škola M. Borsosa s VJM Veľké Úľany, Štefana Majora 8 
031 / 7020475 
Detail
037838393
Základná škola Pata, Školská 240 
031 / 7860128 
Detail
036086681
Základná škola Pusté Úľany, Hlavná 86 
317845111 
Detail
036094242
Základná škola s VJM Jelka, Školská 399/1 
317876103 
Detail
036090352
Základná škola s VJM Váhovce, Hlavná 428 
317898216 
Detail
037839918
Základná škola Sereď, Ulica Fándlyho 763/7A 
317892110 
Detail
036094226
Základná škola Veľké Úľany, Š. Majora 560 
031 / 7878137 
Detail
037840592
Základná škola Vinohrady nad Váhom, Vinohrady nad Váhom 347 
317899221 
Detail
036080527
Základná škola Z. Kodálya s VJM Galanta, Švermova 8 
031 / 7802742, 7802743 
Detail
35629983
Špec. základná škola Galanta, Šafárikova 38 
031/7803838 
Detail
35630078
Špec. základná škola Sereď, Juraja Fándlyho 751 
031/701 68 41 
Detail
042286425
Špeciálna základná škola Jelka, Školská 399 
031 / 7876446 
Detail
fotka
Mgr. Margita Majcherová PhD.
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Viera Durišová
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Tatiana Janusová
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Maroš Majko PhD.
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Galanta, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Linda Petrufková
Psychológ
CPPPaP Galanta
fotka
Mgr. Daniela Polednáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Galanta
fotka
PhDr. Miroslava Vašková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Galanta
fotka
Mgr. Zuzana Korytárová
Psychológ
CPPPaP Galanta