ZŠ s MŠ Dolné Zelenice, Dolné Zelenice

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dolné Zelenice 109, 92052 Dolné Zelenice
WWW:
E-Mail: dzskola@gmail.com
Telefón: 337445229
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036090239
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
MGR. Gabriela Šimová
Výchovný poradca
ZŠ s MŠ Dolné Zelenice, Dolné Zelenice