CPPPaP Hlohovec

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Fraštacká 4, 92001 Hlohovec
E-Mail: poradnask@centrum.sk
Telefón: 033/7426988
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 42160294
031825010
Základ. škola sv.Jozefa Hlohovec, Pribinova 35 
337423572 
Detail
036078506
Základná škola Hlohovec, A. Felcána 4 
337421156 
Detail
036078522
Základná škola Hlohovec, Koperníkova 24 
337320628 
Detail
036080403
Základná škola Hlohovec, M. R. Štefánika 30 
337331531 
Detail
036078514
Základná škola Hlohovec, Podzámska 35 
337910522 
Detail
035602643
Základná škola Leopoldov, Nám. sv. Ignáca 31 
337330892 
Detail
360 80 420
Základná škola Vilka Šuleka Hlohovec - Šulekovo, Školská 165 
0903 534 813, 033/7347138 
Detail
35629941
Špec. ZŠ s MŠ Hlohovec, M. R. Štefánika 38 
033/7421 219 
Detail
036080462
Základná škola s MŠ Bojničky, Bojničky 150 
337330026 
Detail
036090212
Základná škola s MŠ Červeník, Osloboditeľov 9 
337341137 
Detail
036080454
Základná škola s MŠ Dvorníky, Dvorníky 149 
337442211 
Detail
036080471
Základná škola s MŠ Kľačany, Kľačany 263 
337443204 
Detail
036080438
Základná škola s MŠ Madunice, Železničná 102 
337431126 
Detail
036080489
Základná škola s MŠ Pastuchov, Pastuchov 210 
337449577 
Detail
036090221
Základná škola s MŠ Siladice, Siladice 187 
033 / 7445137, 7445229 
Detail
036080446
Základná škola s MŠ Trakovice, Trakovice 10 
337434233 
Detail
036090239
ZŠ s MŠ Dolné Zelenice, Dolné Zelenice 
337445229 
Detail
36080861
ZŠ s MŠ Horné Otrokovce Horné Otrokovce, H.Otrokovce 137 
337446103 
Detail
710058179
Základná škola Žlkovce, Žlkovce 250 
033 / 7434159, 0905774067 
Detail
fotka
Mgr. Lucia Blažková
Psychológ
CPPPaP Hlohovec
fotka
PaedDr. Jana Gajarská
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Hlohovec
fotka
Mgr. Pavol Hašan Ph.D.
Psychológ
CPPPaP Hlohovec
fotka
Mgr. Lucia Hubusová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Hlohovec
fotka
Mgr. Terézia Krošláková
Psychológ
CPPPaP Hlohovec
fotka
Mgr. Sláva Šatanková
Psychológ
CPPPaP Hlohovec
fotka
Mgr. Filip Uhrovič
Psychológ
CPPPaP Hlohovec
fotka
PaedDr. Anna Vančová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Hlohovec
fotka
Mgr. Petra Hajtmanová
Psychológ
CPPPaP Hlohovec
fotka
Mgr. Simona Navarová
Psychológ
CPPPaP Hlohovec